CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM

Quy mô: 200 - 500 nhân viên
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Sáng Thứ 7

Giới thiệu chung

Văn hoá doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp

Vì sao bạn thích làm việc cùng chúng tôi

Hình ảnh về chúng tôi

Video về chúng tôi

Địa chỉ Công ty

BT01.07, Khu Đô thị An Hưng, Dương Nội, Hà Đông, HN Quận Hà Đông Hà Nội , Thành phố Hà Nội, Quận Hà Đông